Jak znaleźć dobrego geodetę?

Autor: 6 stycznia 2015Geodezja

Jak znaleźć dobrego geodetę?
Jak znaleźć dobrego geodetę?

Obecnie każdy obrót nieruchomościami, czy też inwestycja budowlana wymaga uczestnictwa geodety uprawnionego. Geodeta sporządza odpowiednią dokumentację do celów projektowych lub prawnych oraz bierze udział w każdym etapie procesu budowlanego. Jak znaleźć profesjonalnego i rzetelnego fachowca? Czym powinien charakteryzować się dobry geodeta? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Gdzie szukać specjalisty?

Poszukiwania dobrego geodety warto rozpocząć od odwiedzenia stron internetowych lokalnych firm geodezyjnych. Internet to obecnie najszybsze źródło informacji. W przypadku małych i średnich prac najlepiej poszukiwać miejscowych firm, które dobrze znają teren i wymagania lokalnych urzędów – dzięki czemu są w stanie w sprawny sposób wykonać powierzone im zlecenie. Aby znaleźć odpowiednie adresy www warto skorzystać z wyszukiwarek internetowych. Najprościej jest wyszukiwać interesujące nas ogólne hasła typu: geodezja, geodezja Olsztyn, usługi geodezyjne itd. lub konkretne prace geodezyjne: podział nieruchomości, tyczenie budynku, mapa do celów projektowych itd. Warto przejrzeć wiele wyników wyszukiwania, aby móc porównać jak najwięcej ofert.
Poza internetem oferty usług geodezyjnych zamieszczane są również w lokalnej prasie i prasie ogólnopolskiej. Reklamy firm geodezyjnych możemy znaleźć ponadto w urzędach i Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Istnieje zatem wiele sposobów na zdobycie kontaktu do geodety. Warto pamiętać, że nieocenione są kontakty otrzymane „z polecenia” lub od znajomych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Po pierwsze: uprawnienia.

Żadna praca geodezyjna nie może być wykonana przez osobę bez odpowiednich uprawnień zawodowych. Zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne mamy w Polsce obecnie siedem zakresów uprawnień zawodowych:

  1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
  2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  3. Geodezyjne pomiary podstawowe
  4. Geodezyjna obsługa inwestycji
  5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
  6. Redakcja map
  7. Fotogrametria i teledetekcja

Do realizacji typowych prac geodezyjnych wymagany jest zakres 1 oraz 2. Zakres 4 niezbędny jest w przypadku geodezyjnej obsługi inwestycji. Reszta zakresów wykorzystywana jest zazwyczaj w specjalistycznych zadaniach i opracowaniach. Warto zwrócić uwagę czy dana firma posiada chociaż jednego geodetę uprawnionego.

Po drugie: wiedza i doświadczenie geodezyjne.

Pozwalają one na rzetelne i precyzyjne wykonywanie powierzonych zadań. Ten aspekt jest szczególnie istotny w pracach związanych z granicami i ustalaniem stanu prawnego nieruchomości, które wymagają gruntownej analizy wielu archiwalnych dokumentów. W tego typu zleceniach po prostu nie ma miejsca na błędy i przeoczenia. Źle wyznaczona granica może powodować: powstawanie sporów sąsiedzkich, naliczanie przez urzędy zbyt wysokich podatków itd. Istotne podczas poszukiwania geodety są również referencje, które bardzo podnoszą wiarygodność danej firmy i świadczą o jej aktywnej pracy zawodowej, czyli też o doświadczeniu.

Po trzecie: posiadany sprzęt.

Obecnie praktycznie niemożliwa jest realizacja pomiarów terenowych wyłącznie jednym rodzajem sprzętu. Każda firma musi posiadać chociaż tachimetr, niwelator oraz precyzyjny odbiornik geodezyjny RTK (popularnie nazywany „GPS-em”). Oprócz wyżej wymienionego sprzętu bardzo ważna jest umiejętność obsługi, znajomość zasady działania i możliwości wykorzystania danego urządzenia. Jeżeli chodzi o nowoczesny sprzęt pomiarowy, zwłaszcza satelitarny, to na pewno lepiej z nim radzą sobie młodzi geodeci, którzy mają styczność z najnowszymi technologiami. Warto zatem zwrócić uwagę czy dane przedsiębiorstwo/firma posiada nowoczesny sprzęt i młode osoby, które będą go umiały prawidłowo używać.

Po czwarte: przejrzysta i dokładna oferta.

Ważne, aby oferta była przedstawiona w prosty sposób, z wyszczególnieniem etapów, czasu i opisu konkretnych prac. Klient powinien być świadomy wszystkich etapów prac oraz przybliżonego czasu realizacji danego zlecenia. Termin wykonania zlecenia w dużym stopni zależy od szybkości reakcji urzędów, które potrzebują np. aż 14 dni na uprawomocnienie decyzji czy 10 dni na wydanie geodecie niezbędnej dokumentacji. Rażąco krótkie terminy realizacji pracy mogą świadczyć jedynie o próbie naciągnięcia klienta. Pewnych prac nie da się wykonać „od ręki”.

Po piąte: ceny.

Najczęściej oferty usług geodezyjnych nie zawierają cennika, lub występuje w nich stwierdzenie, że „każde zlecenie traktowane jest indywidualnie”. Zatem jedynym sposobem określenia ceny danego zlecenia jest bezpośredni kontakt z daną firma i zadanie pytania o cenę. Warto negocjować ceny lub pytać o promocję, pakiety usług itd. Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze najniższa cena oznacza najlepsze wykonanie!

Po szóste: kontakt z geodetą.

W dzisiejszych czasach klienci poza tradycyjnym kontaktem telefonicznym oczekują możliwości kontaktu internetowego: poprzez skrzynki mailowe, strony www, portale społecznościowe itd. Dzięki internetowej wymianie dokumentów, map, czy plików wiele prac geodezyjnych może być wykonywana znacznie szybciej. Zatem nowoczesność i mobilność mają również ogromne znaczenie przy realizacji zlecenia.
Mamy nadzieję, że ten krótki wpis odpowie na pytanie: „Jak szukać geodety?” i będzie pomocny przy wyborze dobrego i rzetelnego specjalisty. To w końcu klient decyduje z czyich usług korzysta. Pracę geodezyjne najlepiej jest wykonywać sprawnie, raz a dobrze.

MOGEO