Nowość: Opracowywanie danych fotogrametrycznych

Autor: 15 kwietnia 2015Fotogrametria, Geodezja, MOGEO

Opracowywanie danych fotogrametrycznych

MOGEO ma przyjemność zaprezentować nową grupę usług z zakresu Fotogrametrii naziemnej i lotniczej.


OPRACOWYWANIE DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH – to usługa skierowana dla firm, instytucji i klientów indywidualnych poszukujących kompleksowej usługi przetworzenia wykonanych zdjęć lotniczych i naziemnych do postaci produktów takich jak: Chmura Punktów, Numeryczny Model Pokrycia Terenu/NMT, Model 3D, Ortofotomapa.Oferujemy wykonywanie analiz, opracowań graficznych, raportów oraz dokumentacji na podstawie wygenerowanych danych – w zależności od wymaganego produktu końcowego oraz specyfikacji projektu.

Zastosowanie produktów fotogrametrycznych:

 • Rolnictwo precyzyjne / pomiar powierzchni pól uprawnych / monitoring zasiewów
 • Inwentaryzacja naziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu (sieci elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, gazociągi, rurociągi naftowe)
 • Pomiary mas ziemnych
 • Monitoring osuwisk i skutków erozji
 • Monitoring terenów zalewowych
 • Dokumentacja skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych
 • Dokumentacja ubezpieczeniowa
 • Inwentaryzacja architektoniczna 3D
 • Archeologia
 • Planowanie przestrzenne / rozwój miast, wsi i terenów zielonych / miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Generowanie danych i podkładów mapowych do zastosowań GIS
 • Zarządzanie i obrót nieruchomościami
 • Monitoring postępu procesu inwestycyjnego / inwentaryzacja dróg / dokumentacja poglądowa etapów prac
 • Cele reklamowe / promocja regionu

Firma MOGEO posiada profesjonalne oprogramowanie fotogrametryczne Agisoft Photoscan PRO oraz jednostkę obliczeniową przystosowaną do generowania wysokodokładnych chmur punktów.

Zapraszamy firmy, instytucje i ośrodki dydaktyczne do współpracy. Bardzo chętnie podejmiemy się pracy przy projektach naukowo-badawczych, rozwoju prototypowych technologii fotogrametrycznych oraz oryginalnych przedsięwzięciach wykorzystujących technologię fotogrametrii.

Pełna oferta: http://mogeo.pl/fotogrametria/opracowywanie-danych-fotogrametrycznych/

MOGEO


Komentarze