Realizacja: Model fotogrametryczny Baba Pruska

Autor: 16 maja 2016Fotogrametria, Geodezja, MOGEO
Model fotogrametryczny – Baba Pruska

Prezentujemy realizację MOGEO – model fotogrametryczny pomnika kamiennego Baby Pruskiej, znajdującego się na dziedzińcu Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.

Baby Pruskie to obiekty historyczne charakterystyczne dla regionu dawnych Prus Wschodnich oraz innych rejonów zamieszkiwanych dawniej przez plemiona pruskie. Przedstawiają postacie (mężczyzn, pomimo ich nazwy) trzymające w ręku rytualny róg, czasami również miecz lub sztylet. Przedstawiony pomnik pochodzi z miejscowości Barciany, obecnie znajduje się w Olsztynie.

Fotogrametria naziemna

Fotogrametria naziemna jest technologią stosowaną do inwentaryzacji konstrukcji i przedmiotów zabytkowych, obiektów historycznych oraz stanowisk archeologicznych na podstawie fotografii cyfrowych wykonywanych wielokrotnie i w różnej orientacji.

Produkty inwentaryzacji fotogrametrycznej – modele 3D, chmury punktów, rzuty – pozwalają na zachowanie danego obiektu w formie cyfrowej. Daje to możliwość ich pomiarów, analizy, rekonstrukcji, wizualizacji i katalogowania.

Inwentaryzacja fotogrametryczna jest z powodzeniem stosowana np. w Syrii, gdzie obiekty archeologiczne zagrożone są działaniami wojennymi. Wysokodokładne modele stanowiska pozwalają na wykonanie zdigitalizowanej „kopii” obiektów i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.

Współczesna technologia rozszerza możliwości fotogrametrii naziemnej poprzez zastosowanie Bezzałogowych Statków Powietrznych. Platformy latające umożliwiają uzupełnienie fotogrametrii naziemnej zdjęciami z powietrza i pokrycie całej bryły obiektu.

Modele fotogrametryczne mogą również służyć jako materiały promocyjne regionu, znajdują zastosowanie w animacji i grafice – np. jako modele gier komputerowych. Ciekawe możliwości daje połączenie technologii fotogrametrycznej oraz druku 3D.

Zapraszamy do obejrzenia projektu:

Prezentacja modelu:
(Nie jest to pełne odwzorowanie dokładności wykonanego modelu, jedynie podstawowy model poglądowy)


Baba Pruska
by MOGEO
on Sketchfab

Komentarze