Realizacja: Ortofotomapa, NMT, Model 3D

Autor: 20 listopada 2016BSP, Fotogrametria, Geodezja, MOGEO, UAV
Ortofotomapa, NMT, Model 3D

Realizacja MOGEO – Ortofotomapa wykonana poprzez nalot fotogrametryczny niskiego pułapu Bezzałogowym Statkiem Powietrznym.

Założeniem projektu było wykonanie opracowań fotogrametrycznych z bardzo wysoką dokładnością.
Standardowe ortofotomapy wykonywane są ze średnią wielkością pixela terenowego (GSD) równą 5cm/pix. Parametry prezentowanych opracowań to:

Ortofotomapa – GSD < 1cm/pix.
Numeryczny model terenu – GSD 1,3cm/pix.

Wysoką dokładność oraz georeferencję opracowania zapewniają fotopunkty pomierzone geodezyjnie przy pomocy technologii RTK. Średni błąd położenia fotopunktów i punktów kontrolnych nie przekracza 4cm w poziomie oraz 6cm w pionie.

Ortofotomapa może być wykorzystywana w budownictwie, planowaniu przestrzennym, opracowaniach map tematycznych, ochronie środowiska, okresowych inwentaryzacjach terenu, archeologii, badaniach naukowych oraz wszystkich pracach wymagających aktualnej, kartometrycznej wizualizacji terenu o jakości i detalach znacznie wybiegających poza dostępne możliwości zobrazowań satelitarnych.

Wizualizacja terenu może być zrealizowana w przestrzeni trójwymiarowej – model 3D obiektu powstaje na podstawie chmury punktów generowanej z wykonanych zdjęć.

Model 3D umożliwia wykonanie szybkiego i dokładnego pomiaru mas ziemnych oraz określeniu profili poprzecznych i przekrojów obiektów. Znajduje to zastosowanie w obsłudze inwestycji budowlanych, inwentaryzacji stanu w kopalniach odkrywkowych. Dodatkowo wizualizacja 3D może być wykorzystana w badaniach i analizach erozji ziemi, zagrożeń powodziowych, opracowaniach geologicznych.

Wszystkie zdjęcia pozyskane zostały Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi wykonanymi i skalibrowanymi przez firmę MOGEO. Jednostki zaprojektowane są do realizacji zadań inżynieryjnych, wymagających zebrania danych o jak najwyższej dokładności i jakości.

Zastosowanie statków bezzałogowych pozwala na mobilne i efektywne wykonywanie opracowań fotogrametrycznych bez użycia kosztownych jednostek załogowych.

Loty zawsze wykonywane są przez uprawnionych operatorów BSP, zgodnie z przepisami Prawa Lotniczego.

Zapraszamy do obejrzenia projektu: