Firma MOGEO oferuje szeroki zakres usług związanych z opracowywaniem, analizowaniem i przetwarzaniem danych fotogrametrycznych, pozyskanych metodami lotniczymi i naziemnymi.

Rozrost rynku komercyjnych Bezzałogowych Statków Latających (z ang. UAV – Unmanned Aerial Vehicle) – tzw. dronów – pozwolił na szybką i niedrogą produkcję Ortofotomap, Numerycznych Modeli Terenowych (NMT), foto-realistycznych modeli 3D oraz innych opracowań fotogrametrycznych. W porównaniu do dotychczasowych, tradycyjnych rozwiązań pozyskiwania i opracowywania danych fotogrametrycznych (zdjęcia lotnicze z wysokiego pułapu oraz zdjęcia satelitarne), fotogrametria przy użyciu dronów wymaga użycia mniejszej ilości zasobów, a jej produkty cechują się większą rozdzielczością terenową (GSD). Opracowywanie danych fotogrametrycznych wymaga odpowiedniego oprogramowania oraz wydajnej jednostki obliczeniowej.

Produkty fotogrametrii naziemnej i lotniczej znajdują zastosowanie między innymi w rolnictwie precyzyjnym, pracach inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia terenu, pomiarach mas ziemnych, monitoringu środowiska, planowaniu przestrzennym i wielu innych.

Opracowywanie danych fotogrametrycznych:

  • Ortofotomapa – firma MOGEO opracowuje ortofotomapę na podstawie zdjęć lotniczych, logów przelotu, pomierzonych współrzędnych fotopunktów oraz specyfikacji dokładnościowej, dostarczonych przez klienta. Zdjęcią łączone są poprzez oprogramowanie, następnie generowana jest zagęszczona chmura punktów, z której powstaje model terenu, na który ostatecznie nakładana jest mozaika zdjęć. Wykonujemy redakcję mapy do określonej specyfikacji. Ortofotomapa może być podkładem dla wielu warstw tematycznych.
  • NMPT / NMT – Numeryczny Model Pokrycia Terenu to cyfrowa reprezentacja terenu, wraz ze wszystkimi obiektami na jego powierzchni – budynkami, drzewami itd. Na podstawie NMPT odfiltrowywany jest Numeryczny Model terenu, z którego możliwe jest m.in.: obliczanie objętości mas ziemnych, generowanie profili i przekrojów terenu, generowanie map warstwicowych, map spadków i ekspozycji itd. Fotogrametria lotnicza z wykorzystaniem dronów to obecnie najdokładniejszy i najszybszy sposób pozyskiwania Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz Numerycznych Modeli Terenu, zwłaszcza dla dużych, wielohektarowych obszarów.
  • Chmura punktów – chmura punktów (ang. point cloud) to ogromny zbiór punktów o określonych współrzędnych, reprezentujący dany obiekt. Zdjęcia o odpowiednim pokryciu służą do wygenerowania chmury punktów. Chmura może posiadać skalę oraz współrzędne wyrażone w dowolnym układzie. Chmura punktów to podstawowy produkt fotogrametryczny, służący m.in. do utworzenia numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, czy też foto-realistycznego modelu 3D. Firma MOGEO oferuje generowanie chmur punktów zarówno ze zdjęć lotniczych, jak również ze zdjęć naziemnych.
  • Model 3D – najwierniejszą cyfrową reprezentacją danego obiektu jest jego foto-realistyczny model 3D. Podstawą do stworzenia modelu 3D jest chmura punktów. Pomiędzy punktami chmury generowane są odpowiednie powierzchnie, tworzące model obiektu (z ang. mesh). Po odpowiednim przetworzeniu, na model nakładana jest tekstura. Foto-realistyczne modele 3D są najczęściej wykorzystywane do celów wizualizacyjnych, marketingowych i promocyjnych. Firma MOGEO oferuje opracowywanie modeli 3D na podstawie zdjęć lotniczych lub naziemnych.

Oprogramowanie

Firma MOGEO posiada oprogramowanie fotogrametryczne Agisoft Photoscan PRO, służące do budowy wysokodokładnych chmur punktów, numerycznych modeli terenowych, ortofotomap oraz modeli 3D ze zdjęć naziemnych i lotniczych.

Agisoft Photoscan PRO

Konfiguracja jednostki obliczeniowej

Procesor: 6-rdzeniowy Intel Core i7-5930K LGA2011-3 @ 3.7GHz
Pamięć RAM: Crucial Ballistix Sport 32GB 2400MHz DDR4
Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 970 4GB GDDR5

Wydajność

Jednostka obliczeniowa posiada parametry rekomendowane dla oprogramowania Agisoft Photoscan PRO i pozwala na generowanie chmur punktów o wysokiej dokładności.

Opracowania danych UAV oraz fotogrametrii naziemnej   Zapraszamy do współpracy!

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

792 902 333
kontakt@mogeo.pl