Osnowy GNSS

Osnowy: RTK/RTN, Statyczne oraz Zintegrowane!

 

Pomiary RTK/RTN

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne, tyczenia!

 

Opracowania

Numeryczne Modele Terenu, Objętości, przekroje!

 

Szkolenia

Konfiguracja, ASG-EUPOS, obsługa odbiorników!

Pomiary GNSS

Osnowy pomiarowe/realizacyjne

 • RTN
 • Statyczne
 • Zintegrowane (RTN+klasyczne)
 • Zintegrowane (statyczne+klasyczne)

Pomiary RTN

 • Sytuacyjno-wysokościowe
 • Inwentaryzacyjne
 • Tyczenia

Opracowania

 • Numeryczne Modele Terenu
 • Objętości
 • Przekroje
 • Profile

Szkolenia

Obsługa odbiornika

 • Wykonywanie pomiarów RTN
 • Wykonywanie pomiarów statycznych
 • Tyczenia, wcięcia, punkty niedostępne
 • Ogólne ustawienia odbiornika GNSS
 • Podstawy pomiarów satelitarnych

Konfiguracja odbiornika

 • Pełna konfiguracja pod ASG-EUPOS
 • Pełna konfiguracja pod TPI NET/SmartNet
 • Parametry dokładnościowe
 • Układ współrzędnych odbiornika
 • Raport z pomiarów RTN

Potrzebujesz innej usługi związanej z pomiarami GNSS?  Skontaktuj się z nami

 Usługi pomiarów GNSS

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów satelitarnych GNSS z wykorzystaniem różnych systemów i sieci naziemnych stacji wspomagających. Posiadamy odpowiednie wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji zagadnień związanych z systemami GNSS. Do pracy wykorzystujemy nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz zaawansowane oprogramowanie.

 Osnowy pomiarowe i realizacyjne

Specjalizujemy się w zakładaniu wysoko dokładnych osnów geodezyjnych, realizowanych z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych GNSS oraz klasycznych pomiarów kątowo-liniowo-wysokościowych. 

Osnowy w postaci sieci punktów wyznaczamy technikami:

 • RTN – z wykorzystaniem korekt VRS, MAC oraz FKP
 • statyczną – z wykorzystaniem obserwacji z sieci stacji referencyjnych
 • zintegrowaną RTN – łącznie wykorzystując obserwacje kątowo-liniowe, wysokościowe oraz RTN
 • zintegrowaną statyczną – łącznie wykorzystując obserwacje kątowo-liniowe, wysokościowe oraz statyczne 

W przypadku pomiarów satelitarnych: statycznych oraz RTN, oferujemy wykonywanie pomiarów z użyciem obserwacji pochodzacych z sieci stacji referencyjnych: ASG-EUPOS, SmartNet, TPI NET itd., zależnie od potrzeb i wymagań klienta. 

Ciekawą nowością są sieci zintegrowane. W tych sieciach wspólnemu wyrównaniu podlegają obserwacje wykonane różnymi metodami i technikami pomiarowymi. Łączne wykorzystanie obserwacji satelitarnych, kątowo-liniowych i wysokościowych pozwala na zakładanie wysoko ,dokładnych, dowolnie położonych i nawiązanych punktów osnowy: pomiarowej, realizacyjnej, czy też szczegółowej. 

W ramach usługi zakładania sieci punktów osnowy pomiarowej/realizacyjnej oferujemy:

 • stabilizację punktów w terenie
 • sporządzenie opisów topograficznych
 • wykonanie pomiarów terenowych
 • opracowanie wyników pomiaru, wyrównanie sieci
 • przygotowanie raportów i dokumentacji wynikowej do ODGiK

 Pomiary GNSS

Specjalizujemy się w zakładaniu wysoko dokładnych osnów geodezyjnych, realizowanych z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych GNSS oraz klasycznych pomiarów kątowo-liniowo-wysokościowych. 

Wykonujemy wszystkie rodzaje pomiarów satelitarnych: sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne oraz tyczenia. Zapewniamy szybki przebieg pomiarów, profesjonalną obsługę oraz gwarancję dokładności. Terenowe pomiary geodezyjne wykonujemy techniką RTN, wykorzystując korekty z dowolnej sieci naziemnych stacji referencyjnych: ASG-EUPOS, SmartNet, TPI NET itd. W miejscach niedostępnych do pomiaru satelitarnego realizujemy „pomiary punktów niedostępnych”, oparte na wcięciach kątowo-liniowych, liniowych, kątowych, domiarach prostokątnych itd. 

Oferujemy również wsparcie pomiarów satelitarnych klasycznymi pomiarami kątowo-liniowymi i wysokościowymi w terenach gęsto porośniętych lub zabudowanych. 


Oferujemy najtańsza na rynku cenę jednego dnia pracy operatora zestawu RTN GNSS!

W ramach usługi wykonujemy:

 • pomiary terenowe
 • niezbędną kontrolę dokładości
 • raporty końcowe do ODGiK

 Opracowania

Przygotowujemy specjalistyczne opracowania z pomiarów satelitarnych:

 • Numeryczne Modele Terenu (w strukturze GRID lub TIN)
 • obliczenia objętości
 • generowanie przekrojów terenowych
 • generowanie profili terenu 

Oferujemy opracowywanie profesjonalnych modeli terenu, zawierających oprócz punktów strukturalnych powierzchnie wyłaczeń, punkty ekstremalne, a także linie nieciągłości. Tylko tak przygotowane modele pozwalają na rzetelne obliczanie objętosci, generowanie profili oraz przekrojów terenu. Dokumentację wynikową sporządzamy w postaci elektronicznej oraz drukowanej.

W ramach usługi wykonujemy:

 • pomiary terenowe
 • niezbędną kontrolę dokładości
 • opracowanie danych, utworzenie NMT
 • generowanie przekrojów i profili terenu

 Szkolenia

Posiadamy specjalną ofertę edukacyjną, skierowaną do osób zainteresowanych tematyką pomiarów satelitarnych. Organizujemy indywidualne szkolenia teoretyczne oraz praktyczne obejmujące tematykę: Obsługa Odbiornika oraz Konfiguracja Odbiornika. 

Szkolenie z zakresu „Obsługa Odbiornika” umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy, niezbędnej do samodzielnego wykonywania pomiarów satelitarnych. 

Tematyka kursu „Obsługa Odbiornika” obejmuje:

 • Teoretyczne podstawy pomiarów satelitarnych
 • Ogólne ustawienia odbiornika GNSS
 • Wykonywanie pomiarów RTN (z wykorzystaniem różnych korekt i sieci naziemnych)
 • Wykonywanie pomiarów statycznych (z wykorzystaniem różnych systemów satelitarnych)
 • Wykonywanie tyczenia, wcięcia, pomiaru punktów niedostępnych, transformacji współrzędnych
 • Szkolenie „Konfiguracja odbiornika” umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności dostosowywania parametrów odbiornika GNSS do własnych potrzeb. 

Tematyka kursu „Konfiguracja odbiornika” obejmuje:

 • Konfigurację odbiornika pod sieć ASG-EUPOS
 • Konfigurację odbiornika pod sieci TPI NET / SmartNet oraz inne.
 • Konfigurację parametrów dokładnościowych
 • Konfigurację układu współrzędnych odbiornika
 • Konfigurację raportów z pomiarów RTN

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

792 902 333
kontakt@mogeo.pl