OBIEKTOWANIE MAP

Gwarantowane atrakcyjne ceny!

 

DXF + PDF

Do każdego obiektowania DXF oraz PDF gratis!

 

DRUK A4, A3 oraz A2

Oferujemy wydruk map w formacie A4, A3 i A2!

1
1

Obiektowanie map

Posiadamy więdzę i doświadczenie, które umożliwiają nam obiektowanie map zgodnie z wymogami Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Atrakcyjne ceny

Oferujemy najlepszy na rynku stosunek jakości do ceny obiektowania. Ceny dostosowujemy do konkretnego zadania – w zależności od ilości obiektów. Realizujemy każde, nawet najmniejsze zlecenie.

Szybka realizacja

Czas realizacji podstawowego obiektowania nie przekracza 24 godzin! Wyślij nam wszystkie niezbędne dane, a pliki wynikowe odeślemy w ciągu 1 dnia roboczego.

EWMAPA, TurboMAP, C-GML

Pliki wynikowe przygotowujemy do programów EWMAPA, TurboMAP oraz C-GML. Obiektowanie dostosowujemy do zmieniających się standardów.

DXF + PDF

Na życzenie klienta do każdego obiektowania generujemy zredagowany plik DXF oraz PDF – GRATIS!

Druk A4, A3 oraz A2

Oferujemy dodatkową usługę – wydruk dokumentacji oraz map w formatach A4, A3 oraz A2. Oszczędność czasu, niska cena oraz realizacja „na miejscu” to zalety tego rozwiązania.

Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami  lub dowiedz się: Jakie pliki potrzebujemy?

 Co potrzebujemy?

EWMAPA

Obiektowanie EWMAPA

Wymagane dane

 • Pliki do modyfikacji otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, spakowane w formacie *.rar:
  • Działki.edz
  • Kontury.edz
  • Punkty.acs
  • obiektyAdresy.eob
  • obiektyBudynki.eob
  • obiektyBDOT.eob
  • obiektyGESUT.eob
  • warstwyAdresy.txt
  • warstwyBudynki.txt
  • warstwyBDOT.txt
  • warstwyGESUT.txt
 • Plik tekstowy z wykazem współrzędnych pomierzonych punktów: Nr, X, Y, H
 • Czytelny szkic polowy (skan szkicu), mapa wywiadu terenowego lub fragment mapy numerycznej w dowolnym formacie
 • Informacje dodatkowe: datę pomiaru, numer kancelaryjny roboty, dane lokalizacyjne, nr uzgodnienia ZUDP, przedstawiciel inwestora, władający siecią, w przypadku budynków wszystkie dane wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku.

Pliki wynikowe

 • Pliki modyfikujące, które należy dostarczyć do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, spakowane w formacie *.rar, zależnie od rodzaju roboty mogą to być:
  • obiektyAdresy.eob
  • obiektyBudynki.eob
  • obiektyBDOT.eob
  • obiektyGESUT.eob
  • warstwyAdresy.txt
  • warstwyBudynki.txt
  • warstwyBDOT.txt
  • warstwyGESUT.txt
  • wykaz_współrzędnych_punktów.txt
 • Na życzenie klienta przygotowujemy również pliki: DXF oraz PDF, zawierające odpowiednią redakcje treści mapy
 • Dodatkowo oferujemy również wydruk map w formatach A4, A3 oraz A2

 TurboMAP

Obiektowanie TURBOMAPA

Wymagane dane

 • Plik do modyfikacji otrzymany z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formacie *.KCD
 • Plik tekstowy z wykazem współrzędnych pomierzonych punktów: Nr, X, Y, H
 • Czytelny szkic polowy (skan szkicu), mapa wywiadu terenowego lub fragment mapy numerycznej w dowolnym formacie
 • Informacje dodatkowe: datę pomiaru, numer kancelaryjny roboty, dane lokalizacyjne, nr uzgodnienia ZUDP, przedstawiciel inwestora, władający siecią, w przypadku budynków wszystkie dane wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku.

Pliki wynikowe

 • Pliki modyfikujące, które należy dostarczyć do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, spakowane w formacie *.rar:
  • *.KCD
  • wykaz_współrzędnych_punktów.txt
 • Na życzenie klienta przygotowujemy również pliki: DXF oraz PDF, zawierające odpowiednią redakcje treści mapy
 • Dodatkowo oferujemy również wydruk map w formatach A4, A3 oraz A2

 C-GML

Obiektowanie CGML

Wymagane dane

 • Plik do modyfikacji otrzymany z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dowolnym formacie (EWMAPA, TurboMAP, DXF, DGN, GML/XML, GEO-MAP, Tango, Geo-info V, GSI, SHP, Geo-Info itd.)
 • Plik tekstowy z wykazem współrzędnych pomierzonych punktów: Nr, X, Y, H
 • Czytelny szkic polowy (skan szkicu), mapa wywiadu terenowego lub fragment mapy numerycznej w dowolnym formacie
 • Informacje dodatkowe: datę pomiaru, numer kancelaryjny roboty, dane lokalizacyjne, nr uzgodnienia ZUDP, przedstawiciel inwestora, władający siecią, w przypadku budynków wszystkie dane wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku.

Pliki wynikowe

 • Pliki modyfikujące, które należy dostarczyć do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, spakowane w formacie *.rar :
  • odpowiedni rodzaj pliku modyfikującego
  • wykaz_współrzędnych_punktów.txt
 • Na życzenie klienta przygotowujemy również pliki: DXF oraz PDF, zawierające odpowiednią redakcje treści mapy
 • Dodatkowo oferujemy również wydruk map w formatach A4, A3 oraz A2

 Obiektowanie MAP

 

Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów. (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1629)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015r. poz. 1938)  mapa zasadnicza tworzona jest na podstawie baz danych:

 • Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB),
 • Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),
 • Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500),
 • Państwowego Rejestru Granic (PRG),
 • Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych (PRPOG),
 • Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)

Mapa zasadnicza powinna być prowadzona w postaci wektorowej topologicznej, gdzie każdy element mapy posiada określone położenie, symbol, unikalny identyfikator oraz szereg atrybutów określających jego unikatowe cechy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572.) operaty techniczne z geodezyjnych pomiarów terenowych muszą zawierać zaktualizowane pliki danych, wygenerowane z roboczych baz danych: EGiB, BDOT, GESUT, zapisane zgodnie ze schematem GML lub w formacie uzgodnionym z organem prowadzącym Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (np. pliki modyfikujące do programów EWMAPA, TurboMAP).


Firma MOGEO posiada specjalną ofertę przeznaczoną dla firm geodezyjnych: kompleksowo sporządzamy mapy numeryczne wraz z obiektowaniem zgodnym z obowiązującymi wymaganiami Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

792 902 333
kontakt@mogeo.pl