OFERTA
MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Mapa do celów prawnych

Firma MOGEO sporządza również mapy służące do czynności prawnych tj.: mapy do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, mapy z projektem podziału, mapy do celów sądowych, mapy do celów opiniodawczych itd.

  Opis usługi

Istnieje wiele map do celów prawnych. Ze względu na charakter działań wyróżniamy następujące rodzaje map do celów prawnych: 

 1. Mapy nieruchomości – przedstawiające istniejące granice, które mogą służyć do działań prawnych, tj.
 • założenia Księgi Wieczystej
 • wykupu nieruchomości
 • wywłaszczenia nieruchomości
 • przekazania nieruchomości
 • innych celów prawnych
 1. Mapy podziału nieruchomości, które mogą służyć do:
 • zniesienia współwłasności
 • czynności kupna-sprzedaży
 • innych celów
 1. Mapy scalenia i podziału nieruchomości
 2. Mapy do celów sądowych, służące m.in.:
 • do stwierdzenia zasiedzenia
 • do podziału spadku
 • do zniesienia współwłasności
 • do ustalenia służebności
 1. Mapy do celów opiniodawczych
 2. Inne mapy według potrzeb 

Mapy do celów prawnych opracowuje się zazwyczaj skalach mapy zasadniczej, czyli od 1:500-1:5000. Kolorem czarnym na mapie oznacza się istniejące  elementy, natomiast kolorem czerwonym elementy projektowane. Na treść mapy do celów prawnych składają się:

 • granice nieruchomości istniejących, projektowanych, działek
 • numery według Ewidencji Gruntów i Budynków, Ksiąg Wieczystych nieruchomości i nieruchomości sąsiednich
 • miary czołowe (tzw.”czołówki”)
 • nazwy ulic, numery porządkowe, numery ewidencyjne
 • budynki i ogrodzenia trwałe 

Firma MOGEO oferuje sporządzanie każdego rodzaju dokumentacji i map do celów prawnych. Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
 • powierzchnia terenu objętego opracowaniem

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Zasięg opracowania

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania / przygotowanie odpowiednich materiałów
 5. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy – mapę do celów prawnych

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl

OFERTA
MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Mapa do celów prawnych

Firma MOGEO sporządza również mapy służące do czynności prawnych tj.: mapy do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, mapy z projektem podziału, mapy do celów sądowych, mapy do celów opiniodawczych itd.

  Opis usługi

Istnieje wiele map do celów prawnych. Ze względu na charakter działań wyróżniamy następujące rodzaje map do celów prawnych: 

 1. Mapy nieruchomości – przedstawiające istniejące granice, które mogą służyć do działań prawnych, tj.
 • założenia Księgi Wieczystej
 • wykupu nieruchomości
 • wywłaszczenia nieruchomości
 • przekazania nieruchomości
 • innych celów prawnych
 1. Mapy podziału nieruchomości, które mogą służyć do:
 • zniesienia współwłasności
 • czynności kupna-sprzedaży
 • innych celów
 1. Mapy scalenia i podziału nieruchomości
 2. Mapy do celów sądowych, służące m.in.:
 • do stwierdzenia zasiedzenia
 • do podziału spadku
 • do zniesienia współwłasności
 • do ustalenia służebności
 1. Mapy do celów opiniodawczych
 2. Inne mapy według potrzeb 

Mapy do celów prawnych opracowuje się zazwyczaj skalach mapy zasadniczej, czyli od 1:500-1:5000. Na czarno na mapie zostają oznaczone elementy istniejące, natomiast na czerwono elementy projektowane. Na treść mapy do celów prawnych składają się:

 • granice nieruchomości istniejących, projektowanych, działek
 • numery według Ewidencji Gruntów i Budynków, Ksiąg Wieczystych nieruchomości i nieruchomości sąsiednich
 • miary czołowe (tzw.”czołówki”)
 • nazwy ulic, numery porządkowe, numery ewidencyjne
 • budynki i ogrodzenia trwałe 

Firma MOGEO oferuje sporządzanie każdego rodzaju dokumentacji i map do celów prawnych. Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
 • powierzchnia terenu objętego opracowaniem

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Zasięg opracowania

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania / przygotowanie odpowiednich materiałów
 5. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy – mapę do celów projektowych

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl

OFERTA
MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
MAPA DO CELÓW PRAWNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Mapa do celów prawnych

Firma MOGEO sporządza również mapy służące do czynności prawnych tj.: mapy do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, mapy z projektem podziału, mapy do celów sądowych, mapy do celów opiniodawczych itd.

  Opis usługi

Istnieje wiele map do celów prawnych. Ze względu na charakter działań wyróżniamy następujące rodzaje map do celów prawnych: 

 1. Mapy nieruchomości – przedstawiające istniejące granice, które mogą służyć do działań prawnych, tj.
 • założenia Księgi Wieczystej
 • wykupu nieruchomości
 • wywłaszczenia nieruchomości
 • przekazania nieruchomości
 • innych celów prawnych
 1. Mapy podziału nieruchomości, które mogą służyć do:
 • zniesienia współwłasności
 • czynności kupna-sprzedaży
 • innych celów
 1. Mapy scalenia i podziału nieruchomości
 2. Mapy do celów sądowych, służące m.in.:
 • do stwierdzenia zasiedzenia
 • do podziału spadku
 • do zniesienia współwłasności
 • do ustalenia służebności
 1. Mapy do celów opiniodawczych
 2. Inne mapy według potrzeb 

Mapy do celów prawnych opracowuje się zazwyczaj skalach mapy zasadniczej, czyli od 1:500-1:5000. Na czarno na mapie zostają oznaczone elementy istniejące, natomiast na czerwono elementy projektowane. Na treść mapy do celów prawnych składają się:

 • granice nieruchomości istniejących, projektowanych, działek
 • numery według Ewidencji Gruntów i Budynków, Ksiąg Wieczystych nieruchomości i nieruchomości sąsiednich
 • miary czołowe (tzw.”czołówki”)
 • nazwy ulic, numery porządkowe, numery ewidencyjne
 • budynki i ogrodzenia trwałe 

Firma MOGEO oferuje sporządzanie każdego rodzaju dokumentacji i map do celów prawnych. Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
 • powierzchnia terenu objętego opracowaniem

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Zasięg opracowania

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania / przygotowanie odpowiednich materiałów
 5. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy – mapę do celów projektowych

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl