OFERTA
MAPY GEODEZYJNE

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
MAPY GEODEZYJNE

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Mapy geodezyjne

Mapa geodezyjna to opracowanie kartograficzne sporządzane przez uprawnionego geodetę, przedstawiające w odpowiedniej skali i odwzorowaniu aktualną sytuację terenową oraz dodatkowe informacje, istotne dla danego opracowania. Mapa geodezyjna powinna również zawierać odpowiedni opis pozaramkowy, klauzule, pieczęci oraz podpisy.

Ze względu na przeznaczenie map geodezyjnych wyróżnia się mapy do celów projektowych oraz mapy do celów prawnych.

  Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych  – jest to opracowanie kartograficzne, niezbędne do realizacji inwestycji budowlanej w Polsce, wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych powstaje najczęściej na bazie aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Mapa ta może być sporządzona w postaci papierowej lub w postaci mapy numerycznej (cyfrowej).

PEŁNY OPIS USŁUGI

  Mapy do celów prawnych

Mapa do celów prawnych  – Firma MOGEO sporządza również mapy służące do czynności prawnych tj.: mapy do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, mapy z projektem podziału, mapy do celów sądowych, mapy do celów opiniodawczych itd.

PEŁNY OPIS USŁUGI

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl