OFERTA
POMIAR POWIERZCHNI PÓL UPRAWNYCH I UŻYTKÓW ROLNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
POMIAR POWIERZCHNI PÓL UPRAWNYCH I UŻYTKÓW ROLNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Pomiar powierzchni pól uprawnych oraz użytków rolnych

Rolnictwo precyzyjne jest istotne nie tylko dla gospodarstw wielkoobszarowych. Dokładny pomiar powierzchni gospodarstwa jest niezbędny do otrzymania dopłat obszarowych dla małych i średnich gospodarstw. Wielkości powierzchni wpisanych we wnioskach kontrolowane są przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

To właściciel działki odpowiada za wykazanie prawdziwej powierzchni upraw we wniosku o dopłaty.

  Opis usługi

Firma MOGEO oferuje precyzyjne pomiary powierzchni użytków gruntowych, powierzchni wyłączeń, wielkości rzeczywistych działek uprawnych podlegających dopłacie obszarowej. Gwarantujemy szybką realizację zlecenia oraz przystępne ceny.

Pomiary terenowe wykonujemy z wykorzystaniem wysokodokładnego sprzętu satelitarnego, rejestrującego sygnał satelitów systemów GPS oraz GLONASS. Odbiornik zapisuje współrzędne punktów załamań danej powierzchni z dokładnością +/- 2cm. Specjalne oprogramowanie umożliwia precyzyjne obliczenie metodą analityczną (tzw. „metodą ze współrzędnych”) pola powierzchni pomiędzy pomierzonymi punktami.

W wyniku pomiaru powstaje dokumentacja zawierająca:

  • mapę w postaci drukowanej oraz komputerowej, z zaznaczonymi obszarami podlegającymi pomiarowi
  • tabelaryczne zestawienie powierzchni
  • raport z pomiaru satelitarnego oraz obliczenia powierzchni

Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

  • wielkość obszaru podlegającemu pomiarowi
  • konieczność ustalania przebiegu granic
  • ilość punktów podlegających pomiarowi

W sytuacji gdy położenie punktów i linii granicznych w terenie jest nieznane, lub nie jest jednoznaczne, oferujemy pakiet usług: wznowienie granic/rozgraniczenie nieruchomości + pomiar powierzchni. Czas realizacji pakietu usług, zależy od rodzaju pracy niezbędnej do ustalenia przebiegu granic.

  Niezbędne dane i dokumenty

  • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki

  Etapy pracy

  1. Przyjęcie zlecenia
  2. Czynności terenowe – pomiar współrzędnych punktów obrysów
  3. Skompletowanie dokumentacji i przekazanie zleceniodawcy

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl