OFERTA
POMIARY POWYKONAWCZE SIECI

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
POMIARY POWYKONAWCZE SIECI

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Pomiary powykonawczy sieci

Wszystkie elementy sieci uzbrojenia terenu oraz ich obiekty towarzyszące wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna odbywać się jeszcze w wykopie, przed zasypaniem. 

Celem inwentaryzacji powykonawczej jest uaktualnienie położenia sieci uzbrojenia terenu w bazie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu oraz określenie poprawności realizacji projektu.

  Opis usługi

Wszystkie budynki oraz sieci uzbrojenia terenu, które wymagają wydania pozwolenia na budowę automatycznie podlegają obowiązkowi wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu należy mierzyć jeszcze w wykopie, przed ich zasypaniem. Z pomiaru inwentaryzacyjnego sporządzana jest dokumentacja, która umożliwia wprowadzenie zmian do Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. 

Firma MOGEO oferuje wykonywanie inwentaryzacji podziemnych, naziemnych i nadziemnych elementów sieci uzbrojenia terenu. Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
 • ilość elementów podlegających inwentaryzacji
 • gęstość występowania szczegółów terenowych

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Projekt sieci

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Wykonanie pomiarów terenowych, określenie zgodności z projektem
 5. Redakcja map, skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy – mapy po geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl