OFERTA
POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Celem pomiaru sytuacyjno-wysokościowego jest określenia położenia szczegółów terenowych w Państwowym Systemie Odniesień Przestrzennych. Wyniki tych pomiarów służą np. do sporządzenia fragmentu mapy zasadniczej, gdy na danym obszarze brak takiego opracowania.

  Opis usługi

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe – to jedna z podstawowych prac z zakresu geodezji ogólnej, wykonywana przez uprawnionego geodetę. Celem pracy jest określenie przestrzennego położenia szczegółów objętych pomiarem. Pomiary wykonywane są w oparciu o osnowę geodezyjną, różnymi metodami, zależnie od warunków i wymagań dokładnościowych. W wyniku pomiaru powstaje np. aktualna mapa do celów projektowych. 

Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnego sprzętu pomiarowego, oferujemy najszybszą i najdokładniejszą realizację pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Na długość realizacji zlecenia przede wszystkim wpływają:

  • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
  • powierzchnia terenu objętego pomiarem
  • gęstość występowania szczegółów terenowych

  Niezbędne dane i dokumenty

  • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki

  Etapy pracy

  1. Przyjęcie zlecenia
  2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  3. Analiza materiałów wyjściowych
  4. Wykonanie pomiarów terenowych
  5. Redakcja mapy, skompletowanie operatu technicznego i przekazanie do kontroli w ODGiK
  6. Przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl