OFERTA
TYCZENIE BUDYNKU

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
TYCZENIE BUDYNKU

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Tyczenie budynku

Tyczenie budynku ma na celu określenie położenia głównych osi konstrukcyjnych budowli/budynku lub dowolnych ich elementów. Geodezyjne tyczenie pozwala na realizację inwestycji zgodnie z projektem oraz z prawem, w odpowiednich odległościach od istniejących budynków i sąsiednich nieruchomości.

  Opis usługi

Pierwszym etapem realizacji inwestycji budowlanej jest geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie. Wszystkie obiekty budowlane, które wymagają wydania pozwolenia na budowę, podlegają geodezyjnemu wytyczeniu przez uprawnionego geodetę. Od 12.07.2014r. zgodnie z Nowelizacją Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne czynności tyczenia obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu podlegają zgłoszeniu do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z czynności tyczenia sporządza się operat techniczny, który podlega przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

W związku ze zmianą przepisów proces tyczenia budynku został nieco wydłużony o okres potrzebny do zgłoszenia roboty, wydania materiałów i sprawdzenia operatu technicznego. Firma MOGEO redukuje ten czas do niezbędnego minimum. Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
 • szybkość dostarczenia przez zleceniodawcę projektu architektonicznego oraz materiałów do tyczenia (pali i desek w przypadku tyczenia budynku)
 • rodzaj i ilość tyczonych elementów

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Projekt architektoniczno-budowlany: rzuty fundamentów, parteru oraz projekt zagospodarowania działki
 • Dziennik budowy (w momencie tyczenia budynku)

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Opracowanie danych do wyniesienia, kontrola projektu
 5. Wyniesienie projektu w teren i zamarkowanie tyczonych elementów
 6. Przekazanie szkicu tyczenia zleceniodawcy
 7. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl