OFERTA
WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
WYZNACZENIE PUNKTÓW GRANICZNYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Wyznaczenie punktów granicznych

Wyznaczenie punktów granicznych ma na celu zastabilizowanie w terenie punktów granicznych, które zostały zamarkowane we wcześniejszym postępowaniu, np. podziałowym. Nieruchomość musi posiadać granice prawne określone w odpowiednich dokumentach.

  Opis usługi

Od 12.07.2014r. zgodnie z Nowelizacją Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne postępowanie podziałowe przeprowadzane na  terenach przeznaczonych na cele zabudowy (tzw. „podział z decyzją”) kończy się w momencie wydania przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta Decyzji podziałowej. W wyniku tego postępowania powstaje granica prawna nieruchomości, lecz nie zostają zastabilizowane nowe punkty graniczne. Podczas procedury podziałowej nowe punkty graniczne podlegają jedynie zamarkowaniu w terenie w postaci palików, śladów farbą itd. 

Wyznaczenie punktów granicznych polega na geodezyjnym wyznaczeniu w terenie i zastabilizowaniu punktów granicznych. Czynności tego postępowania są identyczne jak w przypadku wznowienia punktów granicznych. Od 12.07.2014r. wyznaczenie stanowi oddzielny rodzaj pracy geodezyjnej, podlegającej zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z czynności wyznaczenia punktów granicznych sporządza się protokół oraz dokumentację podlegającą przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 Firma MOGEO oferuje wykonywanie wyznaczenia punktów granicznych jako oddzielnego zlecenia oraz łącznie z podziałami wykonywanymi na terenach przeznaczonych na cele budowlane (tzw. „podziałami z decyzją”). Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
 • ilość punktów podlegających wyznaczeniu geodezyjnemu

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Określenie wyznaczanych punktów granicznych

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Czynności terenowe – odtworzenie położenia i zamarkowanie punktów granicznych
 5. Zawiadomienie stron o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
 6. Okazanie granic zainteresowanym stronom, stabilizacja wyznaczanych punktów i sporządzenie protokołu wyznaczenia punktów granicznych
 7. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl